Biuro Parafialne
64-542 Bytyń ul. Kościelna 3a
czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek - po mszach św.
tel.   +48 61 29 18 808

Bierzmowanie 2012

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi…”

Jan Paweł II.

BierzmowanieChrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełni dojrzałości. Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

 

25 kwietnia 2012 roku w Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Bytyniu odbyła sie wielka Uroczystość. Otóż, 33  młodych ludzi przyjęło Dary Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka. Duch Święty zamieszkał w sercach młodych dziewcząt i chłopców, by umocnić ich wiarę i pomóc w dawaniu świadectwa o Chrystusie Zmartwychwstałym w swoim środowisku, a także by być Jego znakiem pośród tych, którzy Jezusa nie poznali i nie pokochali. Są to kolejne ziarna miłości i pokoju, które stanowią część Owoców tego ważnego Sakramentu. Oby przy Bożej pomocy zapuściły korzenie w tej tak bardzo wyjałowionej glebie i przyniosły Plon obfity i przyczyniły się do odnowienia oblicza tej ziemi...